UBO bij beursgenoteerde ondernemingen

Inleiding Het UBO begrip is er met de implementatie van AMLD4 in de Wwft niet duidelijker op geworden. Waar voorheen een (in)direct belang van meer dan 25% een duidelijke grens was – artikel 1 onder f Wwft oud stelt dat een (1°) belang, (2°) stemrecht (3°) feitelijke...

Vergelijking van de Wwft Leidraad van de toezichthouders

Introductie Met de publicatie van de Leidraad Wwft en Sw door De Nederlandsche Bank (‘DNB’) in december 2019 hebben alle toezichthouders (Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’), Bureau Financieel Toezicht (‘BFT’), DNB, de Belastingdienst, en de Orde van Advocaten...

De UBO en de Pseudo-UBO

Eenieder die enige kennis heeft van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is zo langzamerhand wel bekend met de term “Pseudo-UBO” als benaming voor de situatie waar geen UBO kan worden geïdentificeerd, maar wel moet worden...