Publications

Here you will find interesting publications (in Dutch) on Wwft related matters.

UBO bij beursgenoteerde ondernemingen

Inleiding Het UBO begrip is er met de implementatie van AMLD4 in de Wwft niet duidelijker op geworden. Waar voorheen een (in)direct belang van meer dan 25% een duidelijke grens was – artikel 1 onder f Wwft oud stelt dat een (1°) belang, (2°) stemrecht (3°) feitelijke...

read more

Vergelijking van de Wwft Leidraad van de toezichthouders

Introductie Met de publicatie van de Leidraad Wwft en Sw door De Nederlandsche Bank (‘DNB’) in december 2019 hebben alle toezichthouders (Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’), Bureau Financieel Toezicht (‘BFT’), DNB, de Belastingdienst, en de Orde van Advocaten...

read more

De UBO en de Pseudo-UBO

Eenieder die enige kennis heeft van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is zo langzamerhand wel bekend met de term “Pseudo-UBO” als benaming voor de situatie waar geen UBO kan worden geïdentificeerd, maar wel moet worden...

read more

Wwft Partners

Raymond van Wegberg,
Frans-Willem van der Ven &
Robert-Jan van Aken

Adress

Koninginnegracht 15
2514 AB, The Hague
info@wwftpartners.nl